Shared Hosting - small

 • Directadmin
 • Schijfruimte 1 GB
 • Dataverkeer (p/m) 30 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 1,25
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Medium

 • Directadmin
 • Schijfruimte 2 GB
 • Dataverkeer (p/m) 60 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 2,30
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Large

 • Directadmin
 • Schijfruimte 3 GB
 • Dataverkeer (p/m) 90 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 3,80
Meer info Bestellen

Shared Hosting - XLarge

 • Directadmin
 • Schijfruimte 4 GB
 • Dataverkeer (p/m) 120 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 5,20
Meer info Bestellen

Disclaimer

Extreemhost (Kamer van Koophandel 09208125), verleent u hierbij toegang tot https://extreemhost.nl/ en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod.

De website van Extreemhost is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan niet voorkomen dat alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.
De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend.
Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Extreemhost waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders.
Op alle offertes, producten en diensten van Extreemhost zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Extreemhost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Extreemhost kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Extreemhost.

Wijzigingen Disclaimer
1.Extreemhost is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.
2.Extreemhost heeft het recht deze Disclaimer te wijzigen of aan te vullen.

Contact informatie
Mocht u na het lezen van onze Disclaimer, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Disclaimer, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Extreemhost
Brederostraat 18
6901 LP Zevenaar
Nederland (Gelderland)

Telefoon: +31 (0)316-234040
E-mail: admin@extreemhost.nl
Website: https://extreemhost.nl/
Ga terug naar boven