Shared Hosting - small

 • Directadmin
 • Schijfruimte 1 GB
 • Dataverkeer (p/m) 30 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 1,25
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Medium

 • Directadmin
 • Schijfruimte 2 GB
 • Dataverkeer (p/m) 60 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 2,30
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Large

 • Directadmin
 • Schijfruimte 3 GB
 • Dataverkeer (p/m) 90 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 3,80
Meer info Bestellen

Shared Hosting - XLarge

 • Directadmin
 • Schijfruimte 4 GB
 • Dataverkeer (p/m) 120 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 5,20
Meer info Bestellen

Privacy verklaring

Extreemhost wil u door middel van dit privacy verklaring informeren hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten, Extreemhost is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal geheel volgens deze regels handelen.

Wat doen wij met uw gegevens

Bij aanvragen/bestellingen van onze producten van Extreemhost verzoeken wij u om uw persoonsgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt voor de acceptatie van uw aanvraag en voor het doorvoeren van uw bestelling.
Extreemhost heeft uw gegevens namelijk nodig voor informatieverstrekking over onze producten en de nieuwste items.
Indien u geen nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden op het klanten systeem

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons

De bescherming van uw privacy is een uiterst belangrijk item voor ons.
Wij zullen uitermate zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, onze systemen zijn hiervoor zeer goed beveiligd.

Verstrekken gegevens aan derden

Extreemhost zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit een noodzaak is i.v.m uw afgenomen dienst en wij uitdrukkelijke toestemming hebben of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aansprakelijkheid

Extreemhost kan de beschikbaarheid en juistheid van al op deze internetsite voorkomende gegevens niet volledig garanderen.
Extreemhost is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Vragen over ons privacyverklaring

Indien u vragen heeft over onze privacy verklaring dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons op het telefoonnummer: +31 (0)316-234040 of een e-mail sturen naar info@extreemhost.nl, Mocht u uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben willen inzien, wijzigen of aanvullen, dan verzoeken wij u om naar klanten systeem te gaan.

Wijzigingen privacy statement

Extreemhoost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy statement.
Indien wij wijzigingen doorvoeren zal dit in een nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Ga terug naar boven