Shared Hosting - small

 • Directadmin
 • Schijfruimte 1 GB
 • Dataverkeer (p/m) 30 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 1,25
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Medium

 • Directadmin
 • Schijfruimte 2 GB
 • Dataverkeer (p/m) 60 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 2,30
Meer info Bestellen

Shared Hosting - Large

 • Directadmin
 • Schijfruimte 3 GB
 • Dataverkeer (p/m) 90 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 3,80
Meer info Bestellen

Shared Hosting - XLarge

 • Directadmin
 • Schijfruimte 4 GB
 • Dataverkeer (p/m) 120 GB
 • PHP 5.6
 • MySQL Databases
 • E-mail adressen Onbeperkt
 •  
 • Prijs per maand € 5,20
Meer info Bestellen

Privacy verklaring

Extreemhost wil u door middel van dit privacy verklaring informeren hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten, Extreemhost is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal geheel volgens deze regels handelen.

 • Welke informatie we over u verzamelen
 • Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen
 • Hoe we informatie delen die we verzamelen
 • Hoe we informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen
 • Hoe u uw informatie kunt openen en beheren
 • Andere belangrijke privacy beleid informatie
 • Welke informatie we over u verzamelen

  Gegevens klantinformatie

  Klantinformatie is informatie die wij van u verzamelen wanneer u een dienst afneemt of een aankoop doet en een overeenkomst met ons afsluit voor het leveren van diensten of technologische oplossingen.
  We zullen u vragen de volgende informatie te verstrekken:

 • NAW-gegevens
 • Voor en achternaam van contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobielnummer
 • Faxnummer
 • Bedrijfsinformatie, inclusief bedrijfsnaam, adres, factuurgegevens (bijv. Bankgegevens, creditcardnummer)
 • BTW nummer en KVK nummer
 • Eventueel afwijkend factuuradres
 • IP adres waar vanaf de registratie of bestelling is uitgevoerd
 • Andere verzamelde gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren
 • Persoonsgegevens van derden

  Het is mogelijk dat je tijdens het opgeven van een bestelling, persoonlijke gegevens van derden met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens zijn van de eind klant (degene voor wie het product of de dienst uiteindelijk bestemd is). Extreemhost is enkel bevoegd deze gegevens te verwerken, indien je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van de betrokkene. Door akkoord te gaan met de privacy verklaring, verklaar je ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te hebben ontvangen van de betrokkenen waarvan je persoonlijke gegevens met ons en met de Leveranciers deelt. Hiermee verklaar je ook dat je aan hen hebt uitgelegd welke en met welk doel gegevens zullen worden verwerkt.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die van en naar onze server wordt verzonden, wordt versleuteld. Daarnaast versleutelen we de verzending van die informatie met SSL-technologie voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

  Voor veiligheid en beveiliging

  we gebruiken informatie over u en uw gebruik van de service om accounts en activiteiten te verifiŽren, om verdachte of frauduleuze activiteiten te bewaken en om inbreuken op het servicebeleid te identificeren.

  Wat doen wij met uw gegevens

  Bij aanvragen/bestellingen van onze producten van Extreemhost verzoeken wij u om uw persoonsgegevens.
  Deze gegevens worden gebruikt voor de acceptatie van uw aanvraag en voor het doorvoeren van uw bestelling.
  Extreemhost heeft uw gegevens namelijk nodig voor informatieverstrekking over onze producten en de nieuwste items.
  Indien u geen nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden op het klanten systeem

  Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons

  De bescherming van uw privacy is een uiterst belangrijk item voor ons.
  Wij zullen uitermate zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, onze systemen zijn hiervoor zeer goed beveiligd.

  Aansprakelijkheid

  Extreemhost kan de beschikbaarheid en juistheid van al op deze internetsite voorkomende gegevens niet volledig garanderen.
  Extreemhost is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

  Hoe we informatie delen die we verzamelen

  Data Protocol

  Zoals bij de meeste websites het geval is, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en in logbestanden opgeslagen. Deze informatie kan het volgende omvatten: Internet Protocol (IP) adressen, type browser, Internet Service Provider (ISP), gerefereerde/exitpagina´s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens. We gebruiken deze over jou verzamelde gegevens van onze Site of mobiele applicatie om zoekresultaten te personaliseren, serverproblemen te diagnosticeren en om onze Site en mobiele applicaties te beheren. We verzamelen ook brede demografische informatie uit deze gegevens om onze site en mobiele apps te verbeteren en je surf- en koopervaring prettiger te maken. Deze wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens, behalve voor zover noodzakelijk om fraude met of misbruik van ons systeem te voorkomen.

  Verstrekken gegevens aan derden

  Extreemhost zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit een noodzaak is i.v.m uw afgenomen dienst en wij uitdrukkelijke toestemming hebben of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

  Klikgedrag en bezoekgegevens

  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

  Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Analytics service

  Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in website bezoekers, bezoekers stromen, verkeersbronnen. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker van persoonsgegevens. Hiervoor is Extreemhost een Data Processing Amendment overeenkomst aangegaan. Google zal nooit uw volledige IP adres kenbaar maken, ook zal deze nooit gebruikt worden door Google voor externe diensten.

  Websites van derden

  Deze privacy verklaring en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
  Wij kunnen helaas niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Andere serviceproviders

  Wij kunnen uw gegevens van tijd tot tijd aan derden doorgeven voor het verlenen van services vanuit onze naam, zoals de verwerking van betalingen per creditcard, het uitvoeren van analyses van onze producten of demografische klantgegevens, de verzending van goederen of services en klantenbeheer. Wij verstrekken alleen informatie over u die de derde nodig heeft om de gevraagde service te kunnen leveren.
  Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden bewaren, delen, opslaan of gebruiken.

  Hoe u uw informatie kunt openen en beheren

  Mocht u uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben willen inzien, wijzigen of aanvullen, dan verzoeken wij u om naar klanten systeem te gaan.

 • Ga naar Account (Accountinstellingen > Contactvoorkeuren)
 • U kunt ons bellen op: +31 316 234040
 • U kunt een e-mail sturen naar admin@extreemhost.nl
 • Andere belangrijke privacy beleid informatie

  Bewaartermijn

  We bewaren je gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
  Daarna bewaren we je gegevens enkel nog voor zover wet en regelgeving dat vereist.

  Datalek

  Extreemhost zal binnen 24 uur nadat zij hiervan op de hoogte is geraakt, de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van iedere veiligheidsinbreuk of ieder integriteitsverlies met aanzienlijke gevolgen voor de verleende vertrouwensdienst of voor de persoonsgegevens die daarmee worden beheerd. Indien de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies naar verwachting negatieve gevolgen zal hebben voor een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie een vertrouwensdienst is verleend, stelt Extreemhost ook de natuurlijke persoon of de rechtspersoon onmiddellijk in kennis van de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies.

  Stuur "Do Not Track" -signalen

  Merk op dat uw browserinstellingen automatisch een "Do Not Track" signaal naar websites en online diensten die u bezoekt kan sturen. Er is geen consensus onder de branchedeelnemers over wat "Do Not Track" in deze context betekent. Net als andere websites en online diensten, passen we op dit moment onze handelingen niet aan wanneer we een "Do Not Track" signaal van de browser van een bezoeker ontvangen. Om meer te weten te komen over "Do Not Track", kunt u gaan naar https://allaboutdnt.com.

  Ons beleid ten aanzien van kinderen

  Onze Services zijn alleen voor diegenen ouder dan 18 jaar beschikbaar om te aan te schaffen. Onze Services zijn niet gericht op, bedoeld of ontworpen voor, te gebruiken door of om personen te verleiden die jonger zijn dan 18 jaar. Als u op de hoogte bent van, of meent dat iemand jonger dan 18 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.

  Gegevensbeschermingsautoriteit

  Als u inwoner bent van de Europese Economische Area (EEA) en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren overeenkomstig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), dan kunt u uw vragen of klachten richten aan onze leidende toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse Federale Commissie voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie, zoals hieronder vermeld:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Prins Clauslaan 60
  P.O. Kader 93374
  2509 AJ Den Haag
  Tel. +31 70 888 8500
  Fax +31 70 888 8501
  E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
  Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Heeft u vragen over ons privacy beleid

  Indien u vragen heeft over onze privacy beleid dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons op het telefoonnummer: +31 (0)316-234040 of een e-mail sturen naar info@extreemhost.nl.

  Wijzigingen in onze privacy beleid

  Extreemhoost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid.
  Indien wij wijzigingen doorvoeren zal dit in pagina of een nieuwsbrief worden gepubliceerd.

  Ga terug naar boven